Atlas of European ValuesPodiel ľudí, ktorí súhlasia s tvrdením, že existujú jasné pravidlá pre rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Tie platia vždy a pre každého, za akýchkoľvek okolností.

Graf Severné Írsko
1981 1990 1999 2008
Vŝetky krajiny
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate