Atlas of European ValuesPodiel ľudí, ktorí súhlasia s tvrdením, že existujú jasné pravidlá pre rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Napriek tomu je niekedy možné, s ohľadom na špeciálne okolnosti, ospravedlniť isté odchýlky od nich.

Graf Turecko
1981 1990 1999 2008
Vŝetky krajiny
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate