Atlas of European ValuesNázor na stupnici od 0 do 100: Súťaž je dobrá, stimuluje ľudí tvrdšie pracovať a rozvíjať nové idey (0) – Súťaž je škodlivá, vyťahuje u ľudí na povrch ich horšiu stránku (100)

Graf Nórsko
1981 1990 1999 2008
Vŝetky krajiny
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate