Mapy Európy


Pozrieť mapy krajín
  1981   1990   1999   2008
Sú zobrazné mapy s priemernými výsledkami European Values Study v na základe jednotlivých krajín. Zvoľte rok, tému a potom mapu.
Pozrieť mapy regiónov
  2008
Sú zobrazené mapy s priemernými výsledkami European Values Study na základe jednotlivých regiónov. Zvoľte tému a potom mapu.
Porovnať mapy krajín
  Rovnaké intervaly
  Nastavené rovnaké intervaly
  Pevné intervaly
Mapy European Values Study môžu byť navzájom porovnané rôznymi spôsobmi: porovnanie na základe tém, rokov a rôznych skupín respondentov. V móde 'rovnaký interval' je možné porovnať mapy s informáciami ako napr. HDP. V menu zvoľte mapy, ktoré chcete porovnať.
Vytvorte mapy
  2008
Vlastné mapy môžete vytvoriť rôznymi kombináciami výsledkov European Values Study 2008.

EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate