Adalet sistemi ve mahkemelere güven
Avrupa Birliğine güven
Basına güven
Bina veya işyeri işgal etme
Bir ülkede genel olarak işler ne kadar iyi gidiyor
Birinin ülkesinde demokrasinin gösterdiği gelişimden memnuniyet
Birleşmiş Milletler’e güven
Boykota katılma
Bugünkü toplum düzenimiz, her türlü değişiklik girişimine karşı korunmalıdır
Büyük şirketlere güven
Çevre örgütlerine güven
Demokrasi: Kararsızlık,çok fazla vıdı vıdı
Demokrasi: D kamu düzenini sağlamakta başarılı değil
Demokrasi: Ekonomi kötü işler
Demokrasi: Problemleri vardır ama en iyi yönetim biçimidir.
Devlet daireleri ve memurlara güven
Dini kurumlara güven
Eğitim sistemine güven
En iyi siyasi system: Demokratik bir siyasal sistemle yönetim
En iyi siyasi system: Parlamentoyla, seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lider
En iyi siyasi system: Ülkeyi ordunun yönetmesi
En iyi siyasi system: Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi olduğuna inandıkları şeyleri yapmaları
Eşit gelirlere karşı kişisel çabaların teşviği
Eşitlik kişisel özgürlükten daha önemli
İktidardaki hükümete güven
İşçi sendikalarına güven
İşsizlikte her işi Kabul etme yoksa hakları kaybetmeye karşı işi reddetme hakkı
Kişisel mülkiyete karşı devlet mülkiyeti
Kişisel özgürlük eşitlikten daha önemli
Kişisel sorumluluğa karşı devlet sorumluluğu
NATO’ya güven
Orduya güven
Özel şirketlere özgürlüğe karşı şirketlere denetleme
Paraya ve maddiyata verilen önemin azalması iyi olur
Parlamentoyani Millet Meclisine güven
Polise güven
Rekabetin iyi olmasına karşı zararlı olması
Resmen ilân edilmeyen grevler
Sağ veya sol politik görüşler
Sağlık sistemi ve hastanelere güven
Siyasetin önemi
Siyasetle ilgili olma
Siyasi konuları tartışma
Siyasi partilere güven
Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığına güven
Toplu bir dilekçeye imza atma
Toplumumuz, yapılacak reformlarla yavaş yavaş iyileştirilmeli, düzeltilmelidir
Tüm toplum düzenimiz, büyük bir kökten ve devrimci değişimle yeniden şekillendirilmelidir
Yasal bir gösteri veya yürüyüşe katılma
Yetkililere daha fazla saygı duyulması iyi olur
Bir nazar boncuğu, ya da uğurlu bir maskot gibi şeylere inanma
Bu konuda oluşmuş bir düşüncesi olmama
Büyük dinlerin hiçbirinin gerçeklikle ilgisi yoktur
Cami gibi, dini törenler gibi şeylere ihtiyaç duymadan, kendi, kendi bildiği şekilde, Tanrı ile bağ kurabilme
Cehenneme inanma
Cennete inanma
Din adamları ve dini liderler, hükümetin kararları üzerinde etkili olmamalıdır
Din/dini cemaat: ahlaki sorun ve ihtiyaçlara cevap verme
Din/dini cemaat: aile hayatının sorunlarına cevap verme
Din/dini cemaat: insanların manevi, ruhsal ihtiyaçlarına cevap verme
Din/dini cemaat: sosyal problemlere cevap verme
Dini etkinlikler: 12 yaşlarında en az haftada bir kez katılan kişilerin yüzdesi
Dini etkinlikler: doğumlar için önemli
Dini etkinlikler: en az haftada bir kez
Dini etkinlikler: evlenmeler için önemli
Dini etkinlikler: ölüm (cenazede) için önemli
Dini törenler dışında dua etme
Dinin kuvvet ve rahatlık vermesi
Dinin önemi
Günaha inanma
İyi ve kötü: kesinlikle bellidir zamana, şartlara ve kişilere göre değişmez
İyi ve kötü: asla kesin değildir, tamamen şartlara bağlı olarak değişir
İyi ve kötü: kesinlikle bellidir, ancak, bazen, prensiplerden ayrılmalar hoşgörülebilir
Kendilerini dindar olarak görenler
Kendilerini dindar olarak görmeyenler
Kendilerini tanrıya inanmaz olarak görenler
Kendisini duyan bir Tanrının (Allahın) varlığına inanma
Kutsal olanla veya doğaüstü güçlere ilgi
Öldükten sonra, dünyaya tekrar dönüldüğüne inanma
Ölümden sonraki hayata inanma
Sadece bir tek doğru din vardır, ancak diğer dinler de bazı temel gerçekleri içerir
Sadece tek bir doğru din vardır
Sadece tek bir doğru din yoktur; ancak dünyadaki tüm büyük dinler bazı temel gerçekleri içerir
Tanrıya inanma
Tanrıya inanmayan politikacılar, bu göreve uygun değildir
Tanrı’nın önemi
Tanrı’ya, yaşamı yönlendiren bir güce ya da bir manevi varlığa inanmama
Yaşamı yönlendiren bir güce ya da bir manevi varlığa inanma
Zaman zaman kendi kabuğuna çekilip, kendi iç dünyasını dinleme ve dua etme
Bir iş için önemli: aile dostu
Bir iş için önemli: başarı hissi uyandırma
Bir iş için önemli: bol izin ve tatil imkânı olması
Bir iş için önemli: fazla baskı olmaması
Bir iş için önemli: ilginç iş
Bir iş için önemli: insanın yeteneklerine uygun bir iş
Bir iş için önemli: insanlarla tanışma imkânı vermesi
Bir iş için önemli: iş garantisi
Bir iş için önemli: iş yerinde eşit muamele
Bir iş için önemli: iyi çalışma arkadaşları
Bir iş için önemli: iyi çalışma saatleri
Bir iş için önemli: iyi ücret
Bir iş için önemli: kendi kararlarını verebilme imkânı
Bir iş için önemli: önemli kararlarda sözsahibi olmak
Bir iş için önemli: sorumluluk alma
Bir iş için önemli: topluma faydalı bir iş
Bir iş için önemli: yeni beceriler kazanma
Boş zaman: dinlenmek
Boş zaman: hoş insanlarlarla tanışmak
Boş zaman: istediğimi yapmak
Boş zaman: yeni bir şey öğrenmek
Boş zamanın önemi
İnsanlar iş bulamıyorsa: erkekler kadınlara tercih edilmelidir
İnsanlar iş bulamıyorsa: Türkler yabancılara tercih edilmelidir
İş memnuniyeti
İş ve çalışmanın önemi
İş: bir işte çalışmayanlar sonunda tembelleşir
İş: çalışmadan, bir iş yapmadan para almak, insanın gururunu kırar
İş: çalışmak, topluma karşı bir görevdir
İş: insanın kendine daha az vakti kalsa bile, iş herşeyden önce gelmelidir
İş: insanın yeteneklerini geliştirebilmesi için gerekli
İş: karar verme özgürlüğü
Ailenin önemi
Anne ve babalardan çocuklarının iyilikleri için kendi iyilikliklerini tehlikeye atacak kadar fedakârlık beklenmemelidir.
Anne ve babalarIn görevinin kendi zararlarIna dahi olsa, çocuklarI için her türlü fedakârlığı yapması
Anne ya da baba ciddi bir hastalığa yakalanmışsa ya da gücü kuvveti kalmamışsa, ona bakmak yetişkin çocuğun görevi
Arkadaşların önemi
Babalar da çocuklarına anneler kadar iyi bakabilirler
Bağımsız davranışı evde öğrenmek önemli
Başarılı evlilik: aynı dini inançları paylaşmak
Başarılı evlilik: aynı sosyal çevreden olmak
Başarılı evlilik: çocuk sahibi olmak
Başarılı evlilik: eşler arasında çıkabilecek sorunları rahatça konuşabilmek
Başarılı evlilik: ev işlerini paylaşmak
Başarılı evlilik: iyi bir evde oturmak
Başarılı evlilik: kayınpeder-kayınvalideden ayrı bir evde yaşamak
Başarılı evlilik: kendi arkadaşlarına ve kişisel meraklarına, hobi ve faaliyetlerine zaman ayırmak
Başarılı evlilik: mutlu bir cinsel yaşam
Başarılı evlilik: sadakat
Başarılı evlilik: siyasi konularda anlaşmak
Başarılı evlilik: yeterli bir gelir
Başka insanlara karşı hoşgörü ve anlayışı evde öğrenmek önemli
Bencil olmamayı evde öğrenmek önemli
Bir çocuk mutlu bir şekilde büyümek için, anneye ve babaya ihtiyaç duyar
Bir erkeğin, hayatını tam yaşamış olması için çocuk sahibi olması şarttır
Bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını doğru bulma
Çalışan bir anne de, çocuklarıyla çalışmayan bir anne kadar sıcak ve güvenli ilişkiler kurabilir.
Çalışkanlığın değerini evde öğrenmek önemli
Çalışmak iyidir ama, çoğu kadının hayattan esas istediği şey bir yuva ve çocuklardır
Çocuk sahibi olmak topluma karşı bir görev
Daha fazla çocuk istemeyen bir karı-kocanın çocuğu aldırmasını onaylama
Dindarlığı evde öğrenmek önemli
Ev kadını olmak da, çalışmak ve para kazanmak kadar tatmin edici bir şeydir
Ev ve çocukların bakımında erkekler de kadınlar kadar sorumluluk almalıdır
Evin gelirine, hem kadın hem erkek katkıda bulunmalıdır
Evli olmadığı halde hamile kalan bir kadının çocuğunu aldırmasını onaylama
Evlilik modası geçmiş bir kurumdur.
Hayalgücünü kullanmayı evde öğrenmek önemli
Henüz ilkokula gitmeyen bir çocuk, annesi çalışmaya başlarsa bundan zarar görür
Her zaman anne ve babayı, hatâlarına rağmen, kayıtsız şartsız sevip sayma
Homoseksüel yani eşcinsel çiftlerin evlât edinme hakkı olmalıdır
İki insanın evlenmeden birlikte yaşamasında bir sorun yok
İnsanlar çocuk sahibi olup olmayacaklarına kendileri karar vermelidir
İyi davranışları evde öğrenmek önemli
Kadın için, bağımsızlığın en iyi yolu bir işte çalışmaktır
Kadının, hayatını tam yaşamış olması için çocuk sahibi olması gerekir
Mutlu olmak için evlilik veya uzun süreli bir birliktelik gerekli
Sebat, azim, kararlılığı evde öğrenmek önemli
Sevgi ve saygıyı hak etmeyen bir anne ve babayı, sevip sayma zorunluluğu olmaması
Sorumluluk duygusunu evde öğrenmek önemli
Söz dinleme ve itaatkarlığı evde öğrenmek önemli
Tutumluluk, parasına ve malına özeni evde öğrenmek önemli
Yetişkin çocuklar kendi hayatlarını ailelerinin hayatı için feda etmemelidirler
Yetişkin yaşa gelmiş çocuk, kendi zararına bile olsa, anne ve babasına bakmalıdır
Barış hareketi dernek, kuruluşlarına üyelik
Bir dini dernek, vakıf, kuruluşa üyelik
Doğal kaynakları koruma, çevre koruma, hayvan hakları gibi alanlarda çalışan kuruluşlara üyelik
Eğitim,sanat, müzik, kültür gibi alanlarda çalışan bir kuruluşa üyelik
Gençlik kuruluşlarına Üyelik
Gönüllü çalışma: barış hareketi dernek, kuruluşları
Gönüllü çalışma: dini dernek, kuruluş, cami yaptırma derneği, v.s.
Gönüllü çalışma: doğal kaynakları koruma, çevre koruma, hayvan hakları gibi alanlarda çalışan kuruluşlar
Gönüllü çalışma: eğitim, sanat, müzik, kültür gibi alanlarda çalışan bir kuruluş
Gönüllü çalışma: gençlik kulüpleri, izcilik gibi gençlik kuruluşlar
Gönüllü çalışma: kadın kuruluşları; kadın hakları ve sorunları ile ilgilenen kuruluşlar
Gönüllü çalışma: meslek kuruluşları
Gönüllü çalışma: sağlık alanında çalışan gönüllü kuruluşlar
Gönüllü çalışma: sendika
Gönüllü çalışma: siyasi parti veya siyasi faaliyet gösteren bir kuruluş
Gönüllü çalışma: spor kulüpleri, boş zamanları değerlendirme kuruluşları
Gönüllü çalışma: yaşlı, sakat veya yoksullara yardım eden bir hayır kuruluşu, dernek, vakıf
Gönüllü çalışma: yerel toplumsal kuruluşlar
Gönüllü çalışma: yoksul ülkelere yardım veya insan hakları alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar
Haklı/doğru: Fırsatını bulduğunda vergi kaçırma
Haklı/doğru: A Devlet imkânlarindan hakkın olmadan yararlanma
Haklı/doğru: Boşanmak
Haklı/doğru: Eşcinsellik yani homoseksüellik
Haklı/doğru: Evli bir erkek ya da kadının karşı cinsle ilişki kurması
Haklı/doğru: G Rüşvet alma
Haklı/doğru: Gıda maddelerinin genetik yapısı ile oynamak
Haklı/doğru: Günlük aşk ilişkileri kurmak
Haklı/doğru: Haşhaş, esrar kullanma
Haklı/doğru: Henüz döllenen insan yumurtası üzerinde bilimsel deneyler yapmak
Haklı/doğru: İdam cezası
Haklı/doğru: İntihar etmek
Haklı/doğru: Kürtaj yani çocuk aldırmak
Haklı/doğru: Menfaatini korumak için yalan söyleme
Haklı/doğru: Ötenazi yani hayatından kesin umut kesilen bir hastayı daha çok ızdırap çekmemesi için öldürmek
Haklı/doğru: Tanımadığınız birine ait bir otomobili, habersiz alıp gezme
Haklı/doğru: Toplu taşıma araçlarında ücret ödemekten kaçınmak
Haklı/doğru: Vergiden kaçınmak için, çalıştırdığı insanların ücretlerini nakit ödeme
Haklı/doğru: Yapay döllenme ya da tüp bebek
Haklı/doğru; Hayat kadınlığı
İnsanların adil olduğuna inanma
İnsanların güvenilebilir olduğuna inanma
İnsanların yardımcı olmaya çalıştıklarına inanma
Kadın kuruluşlarına üyelik
kendi hayatını konrol etme ve seçim hakkında tamamen özgür olduguna inanma
Komşu olarak değil: AIDS hastalığı olanlar
Komşu olarak değil: aşırı sağcılar
Komşu olarak değil: aşırı solcular
Komşu olarak değil: başka ırk veya renkten olanlar
Komşu olarak değil: Çingeneler
Komşu olarak değil: çok içki içenler
Komşu olarak değil: göçmenler, ecnebi işçiler
Komşu olarak değil: homoseksüeller
Komşu olarak değil: Hristiyanlar
Komşu olarak değil: kalabalık aileler
Komşu olarak değil: Müslümanlar
Komşu olarak değil: sabıkalı olanlar
Komşu olarak değil: sinir hastaları
Komşu olarak değil: uyuşturucu madde kullananlar
Komşu olarak değil: Yahudiler
Meslek kuruluşlarına üyelik
Sağlık alanında çalışan gönüllü kuruluşlara üyelik
Sendikalara üyelik
Siyasi parti veya siyasi faaliyet gösteren bir kuruluşa üyelik
Spor kulüpleri, boş zamanları değerlendirme kuruluşlarına üyelik
Yaşlı, sakat veya yoksullara yardım eden bir hayır kuruluşu, dernek, vakıfa üyelik
Yerel toplumsal kuruluşlara üyelik
Yoksul ülkelere yardım veya insan hakları alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara üyelik
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate